Считано от днес, 01.01.2021 г. - БНБ изважда от обращение банкнотата с номинал 2 /два/ лева. Хората, които притежават от тези банкноти могат да получат номиналната им стойността в БНБ, като няма ограничение за тяхното количество и няма такса за услугата.

Също така няма и краен срок за обмяна.

И все пак, ако разполагате с такива банкноти в изключително добро състояние - не ви съветваме да ги връщате в БНБ за номиналната им стойност, тъй като има много колекционери на банкноти, които биха платили немалка сума за запазени такива. Също така цената на тези банкноти ще се качва с времето.

На лицевата страна на банкнотата основен художествен мотив беше портретът на Паисий Хилендарски, като от нея имаше две емисии - 1999 г. и 2005 г.

Изваждането на банкнотата с номинал 2 лева се случва четири години, след пускането на първите монети с номинал два лева.