Излизане на емисия Швидски крони от обръщение

Снимка: www.riksbank.se

Считано от 30.06.2016г., емисията Шведски крони с номинал 20, 50 и 1000 излизат от обръщение.

Считано от 30.06.2017г., емисията Шведски крони с номинал 100 и 500 излизат от обръщение, както и монетите с номинал 1, 2 и 5 крони.

BGChange.com напомня, че монетата с номинал 10 крони ще остане непроменена.

Старите банкноти са били проектирани, преди около 30 години. Следователно, те трябва да бъдат модернизирани, с цел повишаване на защитата срещу фалшифициране.

Новите банкноти имат съвременни защити за сигурност, за да ги направят по-трудни за фалшифициране, докато монетите ще бъдат по-малки, по-малко на брой, по-леки и от по-екологични метали. Освен това - при новите монети вече няма риск от кожни алергии от никела в старите. Друг плюс на новите монети е тяхната по-евтина изработка.

Банкнотите с номинал 100 и 500 крони, както и монетите с номинал 1, 2 и 5 крони ще бъдат представени през октомври 2016г.