Швейцарска национална банка - осма серия банкноти

Снимка: SWISS NATIONAL BANK

На 28.05.2021 г. Швейцарската национална банка (SNB) публикува решението си, че считано от 30.04.2021 г. - осмата серия банкноти престава да бъде официално платежно средство и не може да бъдат извършвани плащания с тях! След тази дата - обменните бюра ще третират тези банкноти като “стара емисия” и ще бъдат купувани на изключително неизгодни курсове.

Това не се отнася за публичните каси на Конфедерацията ((SBB/CFF, Swiss Post), които ще продължат да обменят банкнотите до 31.10.2021 г.

След тази дата - Швейцарската национална банка ще продължава да обменя старите банкноти, без краен срок за обмен!

Вижте официалното съобщение на Швейцарската национална банка и местата за обмен на стари банкноти.