От днес, 04.04.2017 г., влезе в обращение новата банкнота с номинал от 50 евро. Тя е поредната банкнота от серията „Европа“, притежаваща в дизайна си прозрачно прозорче със силует.

„Портретният прозорец е истинска иновация в технологията на печатане на банкноти. Тя е резултат от усилията на Евросистемата (Eurosystem) в посока осигуряване и поддържане на издръжливостта на евро банкнотите срещу фалшифициране.“ На новата банкнота може да се забележи изписването на думата "ЕВРО" с кирилица, както и надписи на гръцки и латиница.

Банкнотата от 50 евро е една от най-разпространените, като съставлява около 45% от отпечатаните банкноти. Дори сборът на банкнотите от €5, €10 и €20 заедно не надхвърля този на банкнотата от 50 EUR.

Много важно е да се отбележи, че старата банкнота от 50 EUR ще продължи да бъде законово платежно средство, а до края на 2018 година ще бъдат пуснати и обновени банкноти с номинал от 100 и 200 евро.

За пръв път, банкнотата е била представена на 05.07.2016г.